zsecoin Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
Zasbv7sq3xZLp3GWbYEnZG6VToRZgZBYye 18 0 100% 267.39 MH
ZQY4GMrKSFMsPH65rc1ppuhQDQBvrKygPn 0 0 100% 88.76 KH
ZTb542pWbhptf9Stx9ju2trXC7B9goaQLt 0 0 100% 240.52 KH
ZTXjHyrmrHKb3tG45xDSkmxzthNuMUbfrx 0 0 100% 120.26 KH
ZQsuHUJB5gvXEvQeDGNXDaBxHc92Yy2gFM 11 0 100% 163.88 MH
ZFNg4p8r4AsETgezXhguJN9Lu8Gqg8wviP 0 0 100% 229.06 KH
ZDBBdryVPnbuozd2niw7GBXcTm7hQYDDQ1 9 0 100% 138.99 MH
ZQdEkh3pM44fmM6sRxcCu17y7E6nPdVdjs 88 0 100% 1.26 GH