zsecoin Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
ZMD9YZNCAUpS7fJp6JJPeFaL9cb5XbkqGu 0 0 99.99% 841.81 KH
ZUgLpHqM9eLNxhDe5LKiCyfhkvjA3cdXyL 0 0 100% 541.17 KH
ZTXjHyrmrHKb3tG45xDSkmxzthNuMUbfrx 0 0 100% 137.44 KH
ZUVGViR5vKKu7gEXLc7cEDLhYKcFy4P1Vh 9 0 100% 132.80 MH
ZJDgN7X3Rhu6kpXbRiQeGAS5NWGufwnQ5S 0 0 100% 266.29 KH
ZTb542pWbhptf9Stx9ju2trXC7B9goaQLt 0 0 100% 177.53 KH